Powrót do
Twarze TVN

Dominika Kulczyk

Dominika Kulczyk

Ukończyła sinologię oraz politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się także w Szanghaju, Pekinie, w Rockefeller Foundation oraz w Bertelsmann Foundation. Utworzona z jej inicjatywy Kulczyk Foundation wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości życia.

Dominika Kulczyk, jako członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, koordynuje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i relacji międzynarodowych. Jest założycielką i prezesem polskiego oddziału Green Cross International, globalnej organizacji ekologicznej powstałej z inicjatywy Michaiła Gorbaczowa. Pełni także funkcję prezesa zarządu Polsko-Chińskiej Rady Biznesu, wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest m.in. współzałożycielką grupy firm doradczych „Values”, zasiada w Radzie Programowej Global Compact w Polsce – inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, sprawuje również zaszczytną funkcję Ambasadora SOS WIOSKI DZIECIĘCE w Polsce.

Copyright © 1997-2017 Korzystanie z materiałów redakcyjnych TVN S.A. / TVN Media Sp. z o.o. wymaga wcześniejszej zgody TVN S.A./ TVN Media Sp. z o.o. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych TVN S.A. / TVN Media Sp. z o.o. wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych w programach oraz na stronach internetowych TVN S.A. / TVN Media Sp. z o.o. jest zabronione